Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

Gimnazjum nr7 jest kameralną szkołą, co umożliwia dużą indywidualizację kształcenia. Każdy uczeń jest w centrum  zainteresowania grona pedagogicznego dzięki czemu  rodzice/opiekunowie otrzymują informację:  o wynikach nauczania dziecka,   jego aktywności  w społeczności klasowej oraz poziomu sprawności fizycznej.

W Gimnazjum nr7 od września 2015 roku: wdraża metodykę nauczania przez badanie w przedmiotach przyrodniczych ( IBSE), oraz realizację uczniowskich  projektów edukacyjnych na przedmiotach artystycznych i technice.

Gimnazjum nr7 swoim uczniom zapewnia nowy kompleks boisk sportowych oraz zaplecza sportowego dzięki czemu każda lekcja wychowania fizycznego odbywa się w bezpiecznych i przyjaznych  warunkach.

Gimnazjum nr7 to szkoła, która wspiera rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym poprzez: współpracę z ośrodkami kultury i sztuki, realizację planów wychowawczych opartych o wartości wychowawcze i normy społeczne, realizację uroczystości szkolnych w nawiązaniu do tradycji regionu i pamięci historycznej.

Gimnazjum nr7 jest szkołą jednozmianową , w której uczeń codziennie  może zjeść przygotowany przez szkolną kuchnię, zdrowy  dwudaniowy posiłek.