Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

 Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                  Beata Szymczak- Dyrektor szkoły, nauczycielka biologii

 Członkowie Rady Pedagogicznej

                  Krystyna Pawłowska- Nauczycielka j. polskiego i zaj. artystycznych

                  Barbara Skonieczna -Nauczycielka j. polskiego

                  Anna Zalewska- Nauczycielka j. polskiego

                  Danuta Wódczak- Nauczycielka matematyki

                  Maria Kopczyk- Nauczycielka matematyki

                  Wojciech Chlebowski- Nauczyciel matematyki i informatyki

                 Jolanta Monia- Nauczycielka chemii

                  Joanna Murawska- Nauczycielka biologii

                  Ewa Chojnowska- Nauczycielka fizyka

                  Katarzyna Borkowska- Nauczycielka geografii

                  Dorota Czerwczak- Nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

                  Lucyna Elsner- Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

                  Urszula Mejer- Nauczycielka j. angielskiego

                  Małgorzata Łaskawska- Nauczycielka j. angielskiego

                  Janusz Jakimowicz- Nauczyciel j. angielskiego

                  Lidia Kolasińska- Nauczycielka j. niemieckiego

                  Anna Jasińska-Chrapkowska- Nauczycielka j. niemieckiego

                  Iwona Pawlaczyk- Nauczycielka zaj. plastycznych, zaj. artystycznych, zaj. technicznych

                  Tomasz Brzeziński- Nauczyciel muzyki

                  Karola Glasner- Nauczycielka informatyki, zaj. technicznych i   bibliotekarz

                  Joanna Stawowa-Sternad- Nauczycielka wychowania fizycznego i logopedii

                  Paweł Kawka - Nauczyciel wychowania fizycznego

                  Dariusz Pietrzyk - Nauczyciel wychowania fizycznego

                  Sebastian Żerkowski- Nauczyciel wychowania fizycznego

                  Beata Kaszubowska-Barancewicz- Nauczycielka religii

                  ks. Krzysztof Kurant- Nauczyciel religii

                  Wioletta Wanat- Pedagog

                  Jolanta Pietrzyk- Pedagog

                  Urszula Małecka- Surdopedagog

                  Katarzyna Pilarska - Tyflopedagog