Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

I. ORGANIZACJA ROKU  SZKOLNEGO TERMINY
1.Inauguracja roku szkolnego 1 IX 2016
  2.Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2016
3.Ferie zimowe 30 I-12 II 2017
4.Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 IV 2017
5.Próbny egzamin gimnazjalny w klasach III 21,22.XII.2016   4.I.2017
6.Próbny egzamin gimnazjalny klas II 21 IV 2017
7.Egzamin gimnazjalny

humanistyczny 
19 IV 2017

mat.-przyrod. 
20 IV 2017

j. nowożytny 
21 IV 2017

8.Zakończenie roku szkolnego 23 VI 2017
II. SPOTKANIA  Z  RODZICAMI TERMINY
1.Zebrania informacyjne dla rodziców 8IX oraz 8 XII 2016
26 I oraz 18 V 2017 godz. 17.00
2.Konsultacje dla rodziców godz. 17.00 Pierwszy czwartek miesiąca: października, listopada, stycznia, marca, kwietnia, czerwca
3.Plenarne zebranie rodziców wrzesień
4.Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców wg potrzeb
5.Posiedzenia Rady Pedagogicznej:  
a) Spotkania robocze wg potrzeb
b) Klasyfikacyjne posiedzenie RP 19 I 2017
21VI 2017
c) Analityczne posiedzenie RP 16 II 2017
26VI 2017
III.UROCZYSTOŚCI SZKOLNE TERMINY
1.Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na gimnazjalistę ,Dzień patrona 14 X 2016

2. Prezentacje projektów artystycznych (dzień otwarty) klas I i II

Żywe obrazy z prozą w tle

3III2017

3. Tradycja i Święta -Pokaz Jasełek

Wigilie klasowe

22.XII.2016
4. Bal gimnazjalny 28.I.2017
5.Rocznica Powstania Wielkopolskiego 16 II 2017
apel

6. Wybory do samorządu uczniowskiego

"Wiosna ach to ty "

21 III 2017
7. Prezentacje projektów technicznych klas III ”chemia i fizyka motorem pojazdu”   (dzień otwarty) 07 IV 2017
8 .Dzień Dziecka i Dzień Sportu 1 VI 2017
9. Rajdy, wycieczki Wrzesień 2016 /czerwiec 2017