Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

Dwa kraje, jeden cel! „Razem dla przyszłości”
 
 DSC0502
W dniach 14-18 marca 2016r. w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży pod hasłem „Razem dla przyszłości”. W projekcie przygotowanym i prowadzonym przez koordynatorów DMK: Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę wzięły udział szkoły z Polski – Gimnazjum nr 7 im. gen. Wł. Sikorskiego w Koninie i Niemiec- Gimnasium w Haan Nadrenia Północna.
Projekt otrzymał dotację organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców. W tym roku – 17 czerwca 2016 roku mija 25 rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
Udział w międzynarodowym projekcje rozwija osobowość i kompetencje międzykulturowe oraz językowe młodych ludzi. Służy wzajemnemu zrozumieniu, przezwyciężaniu uprzedzeń oraz wspiera wspólną odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości wolnej Europy
Podczas pobytu w Gdańsku młodzież z Niemiec i Polski aktywnie uczyła się od siebie. Był też czas na integrację i wzajemne poznawanie się. Uczniowie brali udział w licznych zabawach i grach integracyjnych oraz animacjach językowych. Grali w kręgle, piłkę nożną i zwiedzali Gdańsk przy pomocy interaktywnej gry miejskiej. Podzieleni na polsko-niemieckie grupy wykonywali zadania z obszaru kultury, historii i życia codziennego. Następnie pytali przechodniów o stosunki polsko-niemieckie, przyszłość UE, czy aktualną sytuację polityczno- ekonomiczną.
Kolejnym punktem wspólnego programu była wizyta w Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni oraz pobyt w Sopocie. Cały czas uczestnicy wykonywali kolejne prace projektowe w grupach polsko-niemieckich.
Aby móc myśleć o przyszłości, młodzież odkrywała wspólną historię – oglądała film dokumentalny dotyczący „Solidarności” oraz przygotowywała krótkie prezentacje własnych wniosków. Podczas podsumowania stworzono tablicę historyczną z chronologicznie ułożonymi datami - najważniejszymi wydarzeniami historycznymi z okresu 1939-2016. Dzień warsztatowy zakończyła wizyta na wystawie w Europejskim Centrum Solidarności. Na wystawie tematycznej można było zobaczyć także rysunki znanego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy.
Projekt podsumowano ewaluacją i dyskusją na temat przyszłości Europy w kontekście aktualnej sytuacji polityczno- społecznej. Uczniowie z Niemiec dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z kryzysem migracyjnym oraz kwestią napływu uchodźców. Udział w projekcie „Razem dla przyszłości” pozwolił wszystkim uczestnikom dostrzec jak ważne jest odpowiedzialne działanie i jaki mamy wpływ na nasze późniejsze wspólne życie i szczęście.
Warto odwiedzić strony:
http://www.dmk.pl/razem-dla-przyszlosci-w-dmk/
http://www.gymhaan.de
http://www.gimnazjum7.konin.pl/
http://www.pnwm.org/
Koordynatorzy:
Nadine Körvers, Dr. Andreas Krieckhaus
Karola Glasner, Lidia Kolasińska
Zapraszamy do współpracy. Młodzież z Niemiec będziemy gościć w Koninie we wrześniu 2016r. Osoby zainteresowane przeżyciem wyjątkowej przygody, udziałem w wymianie szkolnej i chętne do przyjęcia we własnym rodzinnym domu gości z Nadrenii Północnej zapraszamy do kontaktu.
 

 

Odkrywamy Nadrenię Północną!

 DSC0006

Polsko - niemiecka wymiana młodzieży Konin-Haan. 7-11.12.2015r. to wyjątkowy czas dla nas – spotkaliśmy się z rówieśnikami z Niemic, poznaliśmy ich rodziny, spróbowaliśmy życia codziennego. Wzajemnie poznawaliśmy siebie, zgłębialiśmy historię, kulturę, wyszukiwaliśmy podobieństwa i różnice poprzez wspólne bycie, rozmowy, lekcje pokazowe, zajęcia w terenie. Odkryliśmy regionalne powiązania.

Zostaliśmy życzliwie przyjęci. Panowała rodzinna atmosfera. Nauczyciele  Nadine Körvers i Dr. Andreas Krieckhaus oprowadzili nas po Haan, Kolonii i Bonn. Spotkaliśmy się z  Burmistrz miasta Haan Panią Bettiną Warnecke. W Kolonii zwiedziliśmy gotycką Katedrę, w Bonn interaktywne Muzeum Historii Niemiec. Dusseldorf pokazali nam Christiane Florichs i Cornelius Tonn, zobaczyliśmy wieżę telewizyjną, rynek świąteczny, dom  Heinricha Heinego (http://polona.pl/item/1779193/4/).

Rewizytę w szkole Städtisches Gymnasium Haan Europaschule  http://www.gymhaan.de/  uważamy za bardzo udaną. Do zobaczenia w Gdańsku 14-18.03.2015r. w

DMK.

 

BONN DSC0223

 

razem

 

 

 DSC0042

 

 DSC0081

 

 DSC0087

 

 DSC0182

 

 DSC0203

 

KONIN – HANN, 17 – 21.03.2014r.

DSC 0079

 

Polsko – niemieckie spotkanie młodzieży. Deutsch – polnische Jugendbegegnung. Młodzież z Gimnazjum nr 7 im. gen. W. Sikorskiego uczestniczyła w warsztatach językowych, grach integracyjnych, zapoznawczych i animacjach językowych z rówieśnikami Städtisches Gymnasium Haan. Uczniowie mogli sprawdzić w praktyce swoją znajomość języków obcych w codziennej komunikacji interpersonalnej oraz na warsztatach tematycznych: stereotypy i uprzedzenia, tożsamość i wartości. Szlifowali język niemiecki i angielski podczas gry miejskiej we Wrocławiu. Ćwiczenia z logistyki odbywały się podczas podróży z PKP.
Szkołę reprezentowały germanistka Lidia Kolasińska oraz nauczycielka informatyki, techniki Karola Glasner.
Spotkaliśmy się w Krzyżowej na terenie byłego majątku rodziny von Moltke w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży – miejscu symbolicznym dla budowania stosunków polsko-niemieckich. Właścicielem obiektu jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, niezależna polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz tolerancji, pokoju, porozumienia i przepojonej wzajemnym szacunkiem współpracy wszystkich narodów europejskich. http://www.krzyzowa.pl/.  Koszt w 70 % pokryła Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży http://pnwm.org/.