Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

Na terenie Gimnazjum nr 7 działa Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku od 14.30 do 17.00.

Zajęcia prowadzą pani Jolanta Pietrzyk i Anna Zalewska.

W ramach pracy świetlicy młodzież:

- bierze udział w zajęciach wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych i tematycznych,

- chodzi na basen, na kręgielnie, do kina, na wystawy i spektakle teatralne,

- chodzi i wyjeżdża na wycieczki,

- wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe.

Młodzież współpracując z Konińskim Bankiem Żywności oraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, bierze udział w licznych akcjach organizowanych na terenie naszego miasta.